AB Svensk Bilgaranti

 

 

AB Svensk Bilgaranti-2

 

Garantivillkor EURO 100

Garantin upphör automatiskt när bilen når en ålder av 10 år eller har rullat mer än 20 000 mil.

Punkt 1-21 gäller 12 månader eller 750 mil från leveransdatum.

Uppgraderingsmöjligheter finns, tala med din säljare för mer information.

Se ert garantibevis för löptid och miltal.


 

Garantin avser skador på följande komponenter:

1. Motorelektronik:
Motorstyrenhet. ECU eller motsvarande.

2. Motor:
Motorns inre rörliga delar, undantag kylsystem.

3. Bakaxel:
Bakaxelväxelns inre rörliga delar.

4. Styrsystem:
Servopump, rattstång och styrväxel. Ej elektronik.

5. Bromssystem:
Huvubromscylinder, bromsservo, bromskraftförstärkare och bromsvätskebehållare.

6. ABS-system:
ABS-hydraulaggregat och databoxen för ABS-systemet.

7. Elsystem:
Startmotor och generator.

8. Växelåda:
Växellådans inre rörliga delar.

9. Insprutningssytem:
Temperaturgivare, pulsgivare, atmosfärtrycksgivare och luftmassemätare.

10. Turboaggregat/Kompressor:
Aggregatens inre rörliga delar.

11. Bränslesystem:
Bränslepump i tank, tryckventiler och tankarmatur.

12. Drivlina:
Drivaxlar och kardan. Ej trasiga gummidamasker, hardyskiva eller stödlager.

13. Luftkonditionering:
Kompressor, kondensor och databoxen för luftkonditioneringen.

14. Airbagsystem:
Samtliga airbagar, sensorer och databox.

15. Kupéelektronik:
Elhissar, eltaklucka (ej panoramatak), centrallås, blinkersystem, vindrutetorkarmotor, farthållare i standardutförande, tändmodul för Xenon.

16. Avgassystem:
Avgassystem, ej katalysator eller partikelfilter.

17. Koppling:
Slavcylinder, huvudcylinder, kopplingswire, kopplingslager.

18. Fyrhjulsdrift:
Alla komponenter tillhörande fyrhjulsdriften.

19. Kylsystem till motor:
Kylare, kylfläktsmotor, tempgivare.

20. Material:
Förbrukningsmateriel i samband med garantireparation.

21. Bärgning:
Innefattas felet av garantin betalar AB Svensk Bilgaranti självrisken för bärgning till närmaste verkstad.

Aktsamhetskrav
Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta AB Svensk Bilgaranti omgående när det uppstår fel eller skada som kan komma att täckas av garantin.

 

Självrisk
Ingen självrisk vid skada. Reparationstak på 30 000 SEK per skada.

 

Löptid
Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis.

 

Reparation
Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles innan skadetillfället. Varje skada skall skriftligen anmälas till oss på vår blankett för skadeanmälan. Därefter anvisar AB Svensk Bilgaranti den verkstad som skall utföra garantireparationen. Om reparationen utförs utan AB Svensk Bilgarantis skriftliga medgivande, betalar AB Svensk Bilgaranti inte reparationskostnaden. Garantin ersätter inte fel som förelåg vid leverans eller felsökningskostnad på fel som inte ingår i garantin.

 

Skötsel
För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens föreskrifter. Under perioden för garantins giltighet skall service och eventuella garantireparationer utföras av säljande företag eller av detta anvisad verkstad. Allt underhåll skall vara fackmannamässigt utfört och skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets original servicebok, som på anmodan av oss skall kunna uppvisas vid skadetillfälle. Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av komponenter som avvi9ker från bilens seriemässiga utförande. Delar som kan förväntas slitas som en del av normalfunktionen täcks ej av garantin.

 

Undantag
Hög oljeförbrukning. Nycklar eller fjärrkontroller med tillhörande elektronik. Kablar, kontakter, kedjor, underhållnings-/kommunikations inklusive trådlös/navigationsutrustning. Garantin omfattar ej skador som uppkommit genom yttre åverkan, överhettad motor, brända ventiler, tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, brand, stöld, korrosion, läckage, kollision eller normalt slitage exempelvis leder, trasiga lampor, dioder, displayer, och dylikt. Bilar avsedda för yrkesmässig trafik omfattas ej av denna garanti. I de fall maskinskadeförsäkringen är gällande betalar AB Svensk Bilgaranti självrisken för kunden under förutsättning att skadan omfattas av garantivillkoren. Garantin ersätter inga kringkostnader såsom hyrbil, taxi, hotell etc.

 

Övriga villkor
Den dag AB Svensk Bilgaranti mottager skadeanmälan anses vara den dag då skadan inträffat. Inför utlandsresa kontakta AB Svensk Bilgaranti för genomgång av garantivillkor utomlands.

Samtliga tecknade garantiavtal är knutna till respektive fordon och följer fordonet. Vid försäljning eller överlåtelse till bilhandlare faller garantin. Ingen garanti är gällande utan giltigt garantibevis från AB Svensk Bilgaranti.


Bilmodeller som omfattas av garantin

Uppdaterad lista finns på www.svenskbilgaranti.com

Fordonet skall vara testat och godkänt av AB Svensk Bilgaranti auktoriserad återförsäljare.
Kontakta vår tekniska avdelning för ytterligare information på tel. 031 – 27 70 40


Garanti som ger dig som bilköpare många fördelar och extra trygghet om och när det oförutsedda händer.

  • AB Svensk Bilgaranti är det ledande företaget i Norden området garantitjänster för fordonsmarknaden. Det ger dig som bilköpare ett antal tydliga fördelar.
  • Garantin täcker de flesta riktigt kostsamma reparationerna vilket ger lägre totalkostnad under ägandetiden.
  • Ingen självrisk!
  • Snabb hantering av garantiärende, normalt får du svar inom en timme.
  • Professionella handläggare – bilspecialister med lång erfarenhet.
  • Bilar med vår garanti är kvalitetstestade och har genomgått ett omfattande test innan leverans.

 AB Svensk Bilgaranti
Alfagatan 10
431 49 Mölndal
www.svenskbilgaranti.com

Vid förfrågningar eller skador kontakta:
Tel: 031-27 70 40
E-post: info@svenskbilgaranti.com


Om AB Svensk Bilgaranti

AB Svensk Bilgaranti är specialiserade på att utveckla garantiprodukter till den nordiska bilbranschen. Vårt erbjudande är riktat till auktoriserade och anslutna bilhandlares kunder att teckna förlängda garantier vid köp av en begagnad bil.

AB Svensk Bilgaranti grundades 1999. Vi bedriver idag verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Vi gör ditt bilägande tryggare och billigare!


AB Svensk Bilgaranti-2