Glykolguide

Glykol är mycket viktig för bilmotorn – på flera sätt. Här får du en glykolguide

VAD SKA JAG KÖPA FÖR GLYKOL?

Titta i instruktionsboken för din bil. Där ska det stå vilken typ av glykol som passar bäst.

Har du aluminium i motorn måste du använda en glykol som är anpassad för det. Annars kan glykolen förstöra aluminiet. Glykoler till motorer som innehåller aluminium får inte innehålla nitriter och/eller aminosyror. I Sverige har dock nitriter och aminosyror länge varit förbjudna i kylarvätskor.

 

DET HÄR ÄR GLYKOL

Glykol är ett kolväte och en alkohol. Vätskan är söt, vattenlöslig, trögflytande och färglös (men brukar färgas av tillverkaren när den ska användas i kylarvätska).

Det vanligaste glykoltyperna är:

Etylenglykol
Den vanligaste glykolen i handeln. Är mycket giftig. I deciliter räcker för att döda en vuxen person. Har oftast röd eller blå färg.
Har bättre frysskydd och rostskydd (korrisionsskydd) än propylenglykol.

Propylenglykol
Oftast grönfärgad. Inte lika giftig som etylenglykol. Har något sämre värmeledningsförmåga och rostskyddsförmåga än etylenglykol.

Dessutom finns bland annat:

Kylarglykol Etylen
Oftast blåfärgad. Kan i nödfall blandas med propylenglykol.

Kylarglykol Longlife Etylen
Har oftast röd färg. Går inte att blanda med annan glykol. Ska helst inte användas i äldre bilar eftersom den kan skada kylare som innehåller bly, mässing eller koppar i fogarna.

SÅ FUNKAR DET MED GLYKOL

Glykol är rena hälsomedlet för din motor. Se här:

Den skyddar din motor från att frysa sönder – tillsammans med vatten – i kylarvätska.

50/50 glykol och vatten är en lämplig blandning för bra frysskydd. En 50/50-blandning av etylenglykol och vatten ger ett frysskydd på cirka 40 minusgrader. En 50/50-blandning av propylenglykol och vatten ger ett frysskydd på cirka minus 33 grader. I södra Sverige krävs att kylvätskan klarar minst 20 minusgrader. I mellersta och norra Sverige minus 40 grader.

Den skyddar din motor från rost.

Detta eftersom den innehåller kemikalier som åstadkommer effektivt korrosionsskydd.

Den höjer kokpunkten på kylvattnet.
Det innebär att motorn inte kokar lika lätt som om du bara skulle använda vatten. Har du 50/50 blandning så höjs kokpunkten till cirka 108 grader. Övertrycket i en bils kylsystem innebär att vätskan kokar först vid cirka 120 grader. Den höjda kokpunkten innebär dessutom att din bil kan köras på högre temperatur och därmed få ett effektivare förbränning.

Den skyddar vattenpumpen. Den fungerar som ett smörjmedel för vattenpumpen.

HUR SKA JAG GÖRA MED GLYKOL

Du ska använda glykol även under den varma sommaren eftersom den är så nyttig för bilmotorn, inte minst för sin smörjande egenskap.

Blanda helst glykolen med vatten som är destillerat. Då tillförs inga salter, kalk eller klor i systemet. Använd gärna färdigblandad kylarvätska. Den ska innehålla en perfekt 50/50-blandning.

Byt helst glykolen vartannat år, eller efter cirka 5000 mil. Det är inte för att frysskyddet försämras, men däremot blir skyddet mot rost sämre med tiden. För Longlife-glykol räcker byte efter fem år eller cirka 15 000 mil.

Fyll på glykol i expansionskärlet när nivån ligger nära min-strecket. Expansionskärlets läge hittar du i bilens instruktionsbok.

När du fyller på glykol ska du aldrig slå på koncentrerad glykol utan alltid en blandning med glykol och vatten. Det beror på att vissa bilmärken har kylarsystem där blandningen sker så långsamt att kylaren riskeras att förstöras om natten är kall.

(Källa: garagego.se, recyctec.se, forshall.se, okq8.se, twostrokerider.se, exx.se)

Hitta till oss

Öppettider

Mån-Fre 10-18
Lördag 10-14
Söndag & Helgdag Stängt
Vardagar 7-16
Måndag-Torsdag 7-16
Fredag 7-16