Husbilar och skatter

 

Här kan du läsa om de nya reglerna för av och påställning av husbilar som gäller från 1 Mars 2021 – Klicka här!

Det pratas mycket om fordonsskatten på husbilar, Vi försöker här reda ut begreppen och vad som gäller:

Bonus malus innebär att fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus. Fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus).

Bonus malus gäller för personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. För husbilar inregistrerade som personbil klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten.

Systemet omfattar nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med 1 juli 2018. (Fordonet får inte ha tagits i trafik tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands.) För malus gäller också att bilen tillhör fordonsår 2018 eller senare.

Den förhöjda skatten tas ut på nya bilar under de första tre åren.

Den högre skatten berör endast fordonsår 2018 eller senare. Äldre bilar påverkas alltså inte.

Bonus malus infördes med den tidigare beräkningsmodellen NEDC, New European Driving Cycle, som grund för personbilar. Denna modell fungerade inte för husbilar så där beräknades utsläppsvärdet istället enligt ”skälig grund”. Detta har nu ersatts av WLTP, Wordwide harmonised Light vehicles Test Procedure. WLTP är utvecklad för att bättre stämma överens med koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning vid verklig körning.

Sverige har inte gjort några ändringar i reglerna för fordonsbeskattningen i samband med WLTP. Utsläpp över 95 gram koldioxid per kilometer ger en malus-effekt, precis som tidigare. Däremot påverkar WLTP värdena för de uppmätta utsläppen. Nya husbilars fordonsskatt fastställs utifrån det nya WLTP-värdet och skattebeloppet blir därför annorlunda.

Husbilar som redan är registrerade påverkas inte av de nya WLTP-reglerna.

Bonus Malus och de nya WLTP normen för avgasberäkning har slagit hårt mot nya husbilar. Regeringen nu har lyssnat på kritiken och gett Skatteverket och Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur reglerna kan ändras så att de inte slår så hårt mot husbilsanvändandet. Förslaget till regeringen presenterades 28/2 2020 och föväntas träda i kraft 1 mars 2021m

Förslag: För husbilar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare ska den tid som en avställning minst måste vara för att medföra lägre fordonsskatt sänkas från 15 till fyra dagar. Det gäller dock bara för avställningsperioder som påbörjas under de tre första åren från det att husbilen blir skattepliktig för första gången, dvs. under den tid då det tillkommande koldioxidbeloppet i bonus–malus-systemet tas ut.

2020 får vi leva med nuvarande regler. För alla husbilar gäller att man betalar skatt för den tid husbilen är påställd, bilen måste vara avställd i minst 15 dagar mellan påställningsperioderna.

 

Hitta till oss

Öppettider

Mån-Fre 10-18
Lördag 10-14
Söndag & Helgdag Stängt
Vardagar 7-16
Måndag-Torsdag 7-16
Fredag 7-16