Motorolja – Välj rätt

Motorolja – Så väljer du rätt olja till din bil


 

Rätt olja är livsviktigt för din bil. Och motorolja måste bytas med jämna mellanrum för att den ska kunna göra sitt jobb på bästa sätt.

Här är bästa tipsen om olika typer av olja med rätt kvalitet och viskositet.

Motoroljan har flera viktiga funktioner i din bil. Den viktigaste är att smörja viktiga delar i motorn för att få ner friktionen mellan olika rörliga delar, vilket förhindrar att motorn slits.

Motoroljan har också andra viktiga funktioner, bland annat hjälper den till att kyla motorn.

Att välja rätt olja kan vara en riktig djungel. Det finns för det första flera olika sorters motorolja: Mineralolja, helsyntetisk olja och delsyntetisk olja.

Mineraloljan är den enklaste sort som består av raffinerad bergolja.

Ibland kan den ha vissa tillsatser för att egenskaperna ska förbättras. Den helsyntetiska oljan är en råolja som gått igenom ett antal avancerade moment i tillverkningen. Här har man helt andra möjligheter att kontrollera oljans olika egenskaper och kan uppnå bättre effekter.

Man kan till exempel göra den bättre lämpad för riktigt höga motortemperaturer eller göra den mer effektiv vid kallstarter. På grund av den mer komplicerade tillverkningen är den helsyntetiska oljan ofta betydligt dyrare än mineraloljan.

Delsyntetisk olja – eller halvsyntetisk som den också kallas är en blandning av mineralolja och helsyntetisk olja. Med den halvsyntetiska oljan kan tillverkaren anpassa oljans egenskaper till en viss gräns och få fram egenskaper som inte är möjliga med en mineralolja.

Viskositet – Det här betyder siffrorna och bokstäverna

På flaskorna brukar det stå siffror och bokstäver som anger vilken viskositet oljan har, alltså hur lättflytande den är.

Viskositetsklassen anges efter ett system som kallas SAE. Märkningen berättar hur lättflytande oljan är vid kallstart och hur lättflytande den är när motorn är varm och belastas.

Om vi tar som exempel en olja som har SAE 10W-40 skrivet på flaskan så står 10W för kallegenskaperna och 40 för egenskaperna vid högre temperaturer. Ju högre siffran är desto tjockare olja.

Det är viktigt att man väljer rätt olja med rätt märkning till sin bil. Tar man fel finns risken att smörjningen inte blir optimal och motorn kan utsättas för överdrivet slitage. Exakt vilket viskositet oljan ska ha i just din bil framgår i bilens handbok. Annars kan verkstäder eller bilförsäljaren oftast bistå med informationen.

På bensinstationer och biltillbehörsbutiker brukar det också finnas listor som berättar exakt vilken olja du ska ha. Ofta har de också hemsidor där man kan söka med hjälp av bilen registreringsnummer.

Oljenivå – Bra att kolla oljan med jämna mellanrum

Även om man följer de rekommendationer som finns angående serviceintervaller och oljebyten så kan det vara en bra idé att kolla oljan med jämna mellanrum mellan oljebytena. Oljenivå och skicket på motoroljan kan berätta om det är något som inte står rätt till med motorn.

Allt fler moderna bilar kan automatiskt läsa av om oljenivån i motorn är korrekt. Det är smidigt. Vanligast är dock fortfarande att man får läsa av oljenivån med en oljesticka. De kan se ut på lite olika sätt, men de har alla en markering en undre och en övre oljenivå.

Dra upp stickan ur motorn och torka av den med en trasa. Stoppa sen ner den på sin plats och dra upp den igen – nu kan man läsa av. Oljan ska ligga någonstans mitt emellan det nedre och det övre strecket. Fattas det lite behöver man fylla på. Ta lite i taget och starta motorn efter påfyllning. Låt motorn vila 5-10 minuter så att all olja hinner rinna ner. Sen läs av igen.

Om det fattas mycket olja kan det vara något som inte står rätt till med motorn. Det kan då vara en bra idé att låta en verkstad undersöka saken.

Oljebyte – Viktigt att byta olja

Det räcker inte med att ha rätt olja i motorn – man måste också se till att byta med jämna mellanrum. Motorolja tappar sina egenskaper och att strunta i ett oljebyte kan resultera i ett motorhaveri. Olika oljor som används i olika motorer behöver bytas med olika långa intervaller. Ta reda på vad som gäller för motoroljan i just din bil. Det är inte fel att byta lite oftare än rekommenderat.

Om du tänker byta motorolja på din bil själv finns det några saker att tänka på. Se till att motorn inte är iskall när du ska byta, ljummen olja rinner lättare ur. Undvik dock att ha en allt för varm motorn – det är lätt att bränna sig på motorn eller på varm olja.

När man byter olja ska man passa på att byta oljefiltret. Om filtret är igensatt släpps smuts och partiklar förbi och kommer in i motorn igen.

Efter ett oljebyte är det smart att vänta lite med att belasta motorn hård. Kör den gärna på tomgång några minuter först, så att den nya oljan hinner hitta ut i alla kanaler.

Färgen på stickan avslöjar oljan

Ljust brun olja – det finns vatten i oljan. Det kan vara kondensvatten, men det är lika troligt att det är kylarvatten. Inte bra. Dags för ett verkstadsbesök.

Svart olja – vanligaste färgen. Sot och smuts från förbränningen löses upp och fångas upp av oljan. Det är helt normalt.

Gul klar olja – så här ser det ut när oljan är nybytt. Gott. Räkna dock med att den mycket snart blir svart.


 

Tillbaka

Hitta till oss

Öppettider

Mån-Fre 10-18
Lördag 10-14
Söndag & Helgdag Stängt
Vardagar 7-16
Måndag-Torsdag 7-16
Fredag 7-16